Fiske

I Jølstravatnet som er Norges beste aurefiskevatn har vi robåt som våre gjester låner gratis. Det er 1 km frå hytta til vatnet.
Fiskekort kan kjøpast hos oss. Beste tida for sportsfiske i Jølstravatnet er Mai, Juni og Juli.

I juni vert Jølster Aurefest arrangert med flotte premiar til dei heldigaste fiskarane.

300 meter frå hytta er det eit mindre vatn der ein og kan fiske aure.

På garden har vi og eit fiskemottak der vi kan vakumpakke og fryse fisk for dei som får meir enn dei klarer å ete. Her kan ein og få kjøpt aure om ein ikkje ønskjer å fiske sjølv.

Hos Norsk Fiskesenter 15 km frå hyttene kan ein få guida fisketurar.

Vassvendevatnet.

Vassvendevatnet.