Andre aktivitetar

For aktivitetar og ting som skjer sjå: Jølster365

Bading

I Jølstravatnet 1 km frå hyttene kan ein bade frå brygga der vi har båtane.  Ved Fremstestøylen 1 km andre vegen kjem det ned ei elv som ofte kan verte varm og god om sommaren. Her er det nokre fine kulper som ein kan bade i.


Golf
På Vassenden 15 km frå hyttene er det ei 9 hols golfbane.

Rafting
Bli gjerne med Jølster Rafting på ein spennande tur i Jølstra eller Stardalselva som begge ligg ca 15 km frå hyttene.